BlockChain.bg

Предимствата на Bitcoin

Предимствата на биткойн пред всички останали разплащателни системи са много, по-важните от които са представени по-долу.

Бързи дистанционни преводи
Биткойн преводите са мигновени и не зависят от местоположението на получателя. Той може да изчака няколко потвърждения на системата (нови публикувани блокове), за да потвърди получаването, като техният брой зависи от конкретната ситуация и големината на превода. Например 6 потвърждения (приблизително 60 минути) се считат за сигурен превод дори и на суми над 1 милион щатски долара. Обикновено биткойн търговците приемат мигновения превод за валиден при стандартни онлайн покупки.

Ниски такси за превод
Таксите за превод на биткойни не са задължителни. Плащането на минимална такса (5 – 6 стотинки) осигурява приоритетно включване на превода в следващия блок с трансакции. Повечето биткойн портфейли автоматично начисляват такава минимална такса, която няма връзка с броя на изпратените биткойни или местоположението на получателя.

Липса на ограничения
До момента изглежда, че никой не е в състояние да спре даден биткойн превод или да ограничи достъпа до системата. Блокверигата и копачите са разпределени глобално по естествен начин, без централно планиране. Това осигурява свобода и постоянен достъп до биткойн системата от 3 януари 2009 г. насам. За биткойн са теоретично невъзможни банковите ограничения в Кипър през 2013 г. и Гърция през 2015 г. Това конкурентно предимство мотивира много хора от държави със слаба банкова система или валута да държат част от парите си в биткойни.

Сигурност
При добри технически мерки е много трудно, на практика дори невъзможно, биткойните да станат жертва на кражба или конфискация без съгласието на собственика. Всеки биткойн адрес върви с частен ключ към него. Тези адреси и частни ключове се създават от биткойн портфейла, който използваме, или от друг специализиран софтуер. За да похарчи биткойните, прикрепени към даден адрес (сметка), потребителят трябва да предостави съответния частен ключ.

Ключът представлява поредица от цифри и букви, например 5JahMfjYuCk2QeW9VEkjiDHsQvnGcKKpWKq, и може да се криптира (кодира) от собственика, така че да се отваря само с парола. Ако паролата е достатъчно добра, на практика никой не може да разкодира ключа. Криптираната част може да се принтира на лист хартия, да се съхранява на USB флаш памет, на имейл или в облачно хранилище на данни от типа на Dropbox. Този процес на съхранение е деликатен и трябва да бъде извършван много внимателно. В противен случай загубата на парола или частен ключ може да доведе до трайна загуба на биткойн единиците.

Относителна анонимност
Потребителят може сам да избере колко анонимен да остане. Блокверигата е публичен файл, в който се пази историята на всички трансакции и наличността на всички биткойн адреси към момента. С други думи, знае се че адрес Х има 100 биткойна, но не е ясно кой държи частния ключ към него. Така даден потребител може публично да обяви че е собственик на адрес Х, да го изпраща в текстови съобщения през потенциално проследими канали като имейл, фейсбук, скайп или да използва сигурни методи на кодирана комуникация, така че да запази анонимността си. Анонимността, също както и съхранението, изисква добри технически познания.

Лесен за пренасяне през граница
Потребителят има достъп до своите биткойни навсякъде по света. Единственото, от което се нуждае, е частният ключ, описан по-горе. Той може да бъде криптиран с парола и пренесен на лист хартия, флаш памет, компютър или да бъде качен в интернет. Съществува дори система за създаване на двойка адрес и частен ключ чрез достатъчно дълга фраза или поредица от думи, цифри или знаци. Това се нарича „умствен портфейл“ (brain wallet), чието основно предимство е, че няма физическа форма и позволява на човек буквално да „носи“ милиони биткойни в ума си. Такъв портфейл може да се създаде чрез софтуер като bitaddress.org.

Предупреждение! Създаването на умствен портфейл е опасно действие и трябва да се спазват стриктно определени правила. В противен случай може да загубите контрола върху своите биткойни. Микроплащания
Биткойн е най-добрата платформа за микроплащания. Към 2015 г. изпращането на 2 долара може да струва 0 или 4 цента в зависимост от приоритета, който поставите на плащането. Такава трансакция чрез банков превод не би била икономически изгодна.

PayPal е най-разпространената платформа за онлайн разплащания. Микро разплащане от 2 долара през PayPal струва 15 цента (5% + 5 цента). Предимството на системата биткойн пред PayPal е както по-ниската фиксирана цена, така и напълно свободният достъп, без регистрации, лимити и други бюрократични пречки.

Микроплащанията променят интернет. Мнозина смятат, че бъдещето на медиите и социалните платформи е свързано с микроплащане за всеки гледан видеоклип, прочетена статия или харесана публикация. Така хора, блогове или видеоканали с голям трафик биха могли да печелят директно от потребителя, вместо от нежелани реклами.

Автоматизирани плащания
Плащанията с биткойн може да се програмират и автоматизират по-удобно от всяка друга онлайн система за разплащане. Тази свобода позволява използването на иновативни начини за постигане на пълна прозрачност и публичност на финансовите потоци на дадена благотворителна фондация, компания или правителство.

Ниска инфлация
Броят биткойни се увеличава с приблизително 9% на годишна база към 2015 г. През юли 2016 г. се очаква намаляване на новите биткойни за всеки публикуван блок от 25 на 12,5. Тогава годишната инфлация ще бъде под 4,2% годишно – по-малка от инфлацията на всички съществуващи правителствени валути към момента. Така всяка година количеството нови биткойни спрямо вече съществуващите ще намалява до достигане на последния нов биткойн, което се очаква да се случи приблизително през 2140 г.

Поради естествената загуба на биткойни от загубени частни ключове, забравени пароли и други технически инциденти биткойн е ултра нискоинфлационна, дори дефлационна валута. В случай че биткойн стане най-масово употребяваната валута в света, средните цени на всички стоки и услуги ще се понижават, вместо да се покачват както досега. Това би стимулирало повече спестявания и по-ниски дългове сред населението, бизнеса и правителствата.

Допълнителни приложения
Според много специалисти черешката на тортата не е паричната функция на биткойн, а възможността за безкрайно много други приложения. Сред тези приложения е потенциалната възможност за размяна на активи, като акции, имоти, коли и други, без използването на нотариуси, борси и други публични регистри. Други смели идеи за приложение са: възможност да се гласува, осъществяване на сложни финансово-договорни отношения между две и повече страни, разплащания между роботи, ботове и други автоматизирани системи, както и много други, футуристични спрямо днешната ситуация, решения.

Бъдете в час с актуалните тенденции и развитие на криптовалутите.

Чрез криптобюлетина на BlockChain.bg, ще бъдете винаги в час с актуалните новини и тенденции, около криптовалутите.