BlockChain.bg

Какво е Bitcoin?

Подобно на всички мощни и перспективни инструменти, биткойн изисква от хората, които се интересуват от него, да отделят известно време и да положат старание, за да го изучат. След като веднъж се е научил да използва биткойн, човек се чувства по същия начин, както при карането на колело – лесно и удобно. В същото време, точно както и с колелото, човек може да прекара години в изучаване на физичните закони, които му позволяват да се задвижи. Подобен род задълбочени познания не са необходими на колоездача, както и на потребителя на биткойн, който може да се наслаждава на възможностите само със здравословна доза любопитство и малко практика.

Какво е биткойн?
Биткойн е едновременно две неща – дигитална валутна единица и глобална мрежа за разплащания, чрез която може да се изпращат и получават валутни единици. И валутата, и мрежата за разплащания носят едно и също име – биткойн.

Биткойн представлява съвкупност от концепции и технологии, които формират основата на екосистема за дигитални пари. Валутни единици, наречени „биткойни“, се използват за съхраняване и прехвърляне на стойност между участниците в мрежата биткойн. Потребителите на мрежата си общуват чрез биткойн протокол, който е достъпен под формата на софтуер с отворен код.

Биткойн като валутна единица
Като валутна единица биткойн е като всички други валути. Потребителите могат да прехвърлят биткойни чрез мрежата и така да правят общо взето всичко, което може да се прави и с конвенционалните валути, включително покупка и продажба на стоки, изпращане на пари до хора или организации, или отпускане на кредит. Биткойните могат да се купуват, продават и обменят срещу други валути в специализирани борси за обмен на валута. В известен смисъл биткойн е перфектната форма на пари за интернет, защото е бърз, сигурен и неподвластен на националните граници. Валутната единица „биткойн“ има следните характеристики:
1. За разлика от традиционните валути, биткойните са напълно виртуални. На практика няма физически или дори дигитални монети. 2. Никога няма да има повече от 21 милиона биткойна. Броят на биткойните в обращение стриктно следва лесно предвидима крива, която ще достигне заложения максимален брой през 2140 г. 3. Биткойните се емитират през определен период от време и с понижаващи се темпове. 4. След пускането на нови биткойни по определения график те се предоставят на случаен принцип на хората, които допринасят с изчислителна мощ за осигуряването на мрежата. Това се нарича „добив на биткойни“. Участниците, които допринасят с повече изчислителна мощ за тази дейност, имат по-добри шансове да получат нови биткойни, но темпото, с което те се създават никога не се увеличава (дори с течение на времето намалява до достигане на максималната стойност от 21 милиона биткойна). По този начин инфлацията е предварително определена и постоянно намалява в посока към нула. 5. Всеки биткойн може да се дели на сто милиона. Така можете да притежавате 0.00000001 биткойна.
6. Биткойните са напълно взаимозаменяеми; те могат безпроблемно да се разделят и обединяват във Вашата сметка.
7. Поради намаляващия темп на емитиране на биткойни в дългосрочен план валутата биткойн е дефлационна. Освен това не може да бъде предизвикана инфлация на биткойн чрез „отпечатване“ на нови пари над и отвъд очаквания темп на емитиране.
8. Теоретично невъзможно е да се направи фалшив биткойн (за да можете напълно да се убедите, че това е така, трябва да изучавате криптография и доста високо ниво на математика).
9. В качеството си на валута, съществуваща в рамките на напълно свободен пазар, биткойните винаги имат пазарна цена. Тъй като се разпространява в целия свят, съществуват пазарни цени за биткойн във всяка основна национална валута – от японската йена до бразилския реал.
10. Биткойните се търгуват както всички други валути в уебсайтовете за обмен на валути, като така се определя пазарната им цена. Някои от най-известните борси за обмен са BitStamp.net и Kraken.com.

Биткойн като мрежа за разплащания
Освен като валутна единица, биткойн представлява и мрежа за разплащания.

Потребителите на мрежата биткойн си общуват чрез биткойн протокол предимно посредством интернет, въпреки че могат да се използват и други мрежи за пренос. Пакетът на биткойн протокола може да работи върху широка гама компютърни устройства, включително лаптопи и смартфони, което прави технологията леснодостъпна.

Протоколът включва вградени алгоритми, които регламентират функцията за „добиване“ в цялата мрежа. Трудността на задачите, които участниците в процеса на „добиване“ обработват – за да могат успешно да запишат група от трансакции за мрежата биткойн – се регулира динамично, така че средно на всеки 10 минути някой успява да валидира трансакция, независимо колко участници (и колко изчислителни процесора) работят върху задачата в даден момент, и бива възнаграден с нови биткойни. Също така протоколът намалява наполовина темпа на създаване на нови биткойни на всеки четири години, като така ограничава общия брой валутни единици, които ще бъдат създадени, до точно определения максимален брой от 21 милиона.

Биткойн представлява разпределена, партньорска (P2P) система. По тази причина не съществува „централен“ сървър или точка на контрол. Биткойните се създават чрез процес, наречен „добиване“, който представлява съревнование за намиране на решения на математически задачи при обработване на трансакции с биткойни. Всеки участник в мрежата биткойн (т.е. всеки, който използва устройство с инсталиран пълен пакет на биткойн протокола) може да добива биткойни, като използва изчислителната мощ на компютъра си за проверка и записване на трансакции.

В ролята си на мрежа за разплащане биткойн децентрализира емитирането на валутата и клиринговите функции на централната банка, замества функциите на банките, мрежите за междубанково финансиране (като SWIFT и SEPA), операторите на платежни системи (като PayPal, Visa, MasterCard) и компаниите за извършване на парични преводи (като Western Union). Всички тези гигантски индустрии, свързани със създаването, съхраняването, отчитането и прехвърлянето на пари, се заместват изцяло от Биткойн. Ако Биткойн успее, вероятно PayPal и Western Union ще бъдат отстранени от пазара. Федералният резерв на САЩ и всяка друга централна банка ще станат излишни. Дори изразът „трансформационна технология“ е твърде слаб, за да опише потенциала на Биткойн.

Как функционира биткойн?
Отговорът на въпроса „Как биткойн замества функциите, за които толкова дълго сме разчитали (и сме били задължавани да ползваме) на правителства, банки и компании за разплащания?“ се съдържа в механизма му на функциониране.

За да използвате биткойн, обикновено изтегляте съответния софтуер (въпреки че можете да използвате и системата „електронен портфейл“). Софтуерът служи като Ваша „банкова сметка“. Той съхранява таен код във Вашия компютър, който позволява изразходването на средства от банковата Ви сметка. В терминологията на Биткойн, тази банкова сметка се нарича „портфейл“. Портфейлът Ви се намира във Вашия компютър и щом вече го имате, можете да получавате и изпращате биткойни към други притежатели на портфейли навсякъде по света. Операцията е толкова бърза и лесна, колкото изпращането на имейл (дори по-лесна, защото не се налага да пишете съобщение).

Не се нуждаете от име, адрес или каквато и да било лична информация. Никой не Ви „одобрява“ за биткойн. Софтуерът е безплатен и с отворен код. Можете да го вземете от Bitcoin.org.

Трансакциите се изпращат и сигурността на сметките се гарантира посредством така наречената „криптография с публични ключове“. Потребителите на биткойн притежават ключове, които им позволяват да докажат собствеността си върху трансакциите в мрежата биткойн, с което отключват стойността, когато искат да я похарчат или да я прехвърлят на нов получател. Тези ключове често се съхраняват в дигитален портфейл върху компютъра на всеки потребител.

Всяка сметка има публичен ключ и частен ключ, като и двата представляват дълги редове от цифри и букви. Вашият софтуерен портфейл „знае“ Вашия частен ключ. За да изпратите пари на някого, е достатъчно да знаете неговия публичен ключ (иначе казано, номера на банковата му сметка). Ако разполагате със собствения си частен ключ и с неговия публичен ключ, можете да осъществите трансакция, като средствата се изваждат от Вашата сметка и се депозират в сметката на получателя, без никой друг да има думата по въпроса.

Вашата сметка представлява дълъг ред от цифри и букви, например
1PGFCtrJHUsc7fs4LGWLmXUEwuKyDaHuRa

Към Вашата банкова сметка не е прикрепена лична информация. Не се налага да разкривате каквато и да било информация, за да се сдобиете с биткойн сметка. Това означава, че можете да получавате, съхранявате и харчите биткойни с относителнаанонимност. „Относителна“, защото ако публикувате адреса си на място, на което може да бъде свързан със самоличността Ви (например на страницата Ви във

фейсбук), тогава, разбира се, всеки може да види, че сметката принадлежи на Вас, и постъпващите в нея пари няма да бъдат анонимни.

Следователно биткойн функционира като партньорска (P2P) мрежа, в която притежателите на сметки могат да прехвърлят валутата биткойн между различни сметки незабавно и с относителна анонимност. Доколкото притежателят на сметката защитава частния ѝ ключ, съдържащите се в нея средства остават напълно защитени и единствено той може да ги изпраща на другиго, без някой да може да го спре.

Какво е биткойн – в отговора се крие много повече от видимото на пръв поглед. Неофициално той се използва и като име на протокола, и като мрежа, и като иновация за разпределени изчисления. Валутата на практика е само първото приложение на това откритие. Наричат го още „интернет на парите“ – мрежа за разпространяване на стойност и гарантиране на собствеността върху дигитални активи посредством разпределени изчисления.

Бъдете в час с актуалните тенденции и развитие на криптовалутите.

Чрез криптобюлетина на BlockChain.bg, ще бъдете винаги в час с актуалните новини и тенденции, около криптовалутите.