BlockChain.bg

Да инвестираме ли в Bitcoin?

Биткойн представлява феноменална технология с големи предимства и бляскаво бъдеще. Тя съчетава по уникален начин няколко елемента – отворената мрежа на интернет, пълна децентрализация, ограничена възможност за правителствена регулация, оперативна стабилност и анонимност.

Необходимо е обаче да се прави разграничение между технологията биткойн и валутата биткойн.

По своята същност технологията биткойн представлява програмен/компютърен протокол с потенциал за десетки, дори стотици приложения. Този протокол е и революционната страна на технологията.

Валутата биткойн се базира на технологията биткойн и от своя страна има потенциала да предизвика революционни промени в света на парите и финансите.

Бъдещето е обещаващо, но и изпълнено с рискове. Огромният скок в цената на биткойн през 2013г. разпали спекулативните страсти по целия свят. Прогнозите за цената варираха между 2 000, 5 000, 10 000 и повече щатски долара. Последвалият катастрофален срив охлади сериозно страстите, а медиите загърбиха темата. Спекулантите се опариха, ентусиазмът спадна и в резултат мнозина започнаха да си задават въпроса дали инвестицията в биткойн си заслужава.

Причините за биткойн инвестиция можем да обобщим в четири категории цели:
1. Познавателна;
2. Трансакционна;
3. Спекулативна;
4. Инвестиционна;
По-долу ще разгледаме последователно всяка от тях.

ПОЗНАВАТЕЛНА ЦЕЛ
По наше мнение познавателната цел е най-важната причина за покупката на биткойн днес поради факта, че технологията, макар и революционна, е доста сложна, и мнозинството от хората няма дори бегла представа за нейната същност. Те са скептично настроени, склонни са да я пренебрегнат или отхвърлят, без дори да се опитат да разберат новаторския ѝ елемент. Причината за това е, че както технологията, така и валутата (поради тяхната революционна природа и радикални различия спрямо всичко познато) не се вписват в стандартните представи.

Всеки би могъл да прояви интерес, но само реалната покупка би дала истинска мотивация за сериозно и задълбочено познаване на валутата и комфорт при нейното ползване. Достатъчно е да бъде закупен дори само един биткойн (макар че и половинка, и четвъртинка биха свършили работа), за да се създадат знания и умения, които в дългосрочен план ще се отплатят многократно.

Какво трябва да научим?
При запознаването ни с новаторската технология е важно да научим:
- как и откъде се купуват биткойни;
- как да се сдобием с необходимия софтуер и да го инсталираме;
- как да гарантираме сигурността си с пароли и криптиране;
- как да направим или получим плащане;
- как да продаваме биткойни и да реализираме печалба в друга валута;

С други думи, купуването и притежаването дори на един биткойн ще ни запознае с начина, по който работи системата, ще ни даде представа за нейните възможности и ще ни научи как да се възползваме от нея.

ТРАНСАКЦИОННА ЦЕЛ
Втората основна причина за покупка на биткойн е трансакционната. Много хора недоумяват кой приема биткойн за разплащане, а това може да бъде буквално всеки – онлайн търговец, ресторант, пицария, бензиностанция, та дори и хазяинът, от когото наемате жилището си. Ако пътувате в чужбина и трябва да извършите плащане или пък искате сами да си „преведете“ или „изтеглите“ определена сума, може да откриете, че има удобен биткойн банкомат (битомат), който да ви свърши идеална работа.

Представете си за момент ситуацията в Гърция от лятото на 2015 г. Банките не разрешават да се теглят повече от 60 евро на ден; ограничени са разплащанията към чужбина; забранено е да се изнасят пари в брой. Ако сте търговец или вносител (например аптека), без оперативни средства бизнесът ви ще „замръзне“ или ще бъде обречен на гибел. Притежаването на биткойн обаче би могло да ви спаси. Можете да избегнете капиталовия контрол, като се разплатите с биткойни в чужбина, а доставчикът ви „обърне“ биткойните в желаната валута. Впоследствие клиентите ви (в случая хората, които купуват лекарства) биха ви плащали в брой или в биткойни, които вие можете да използвате за редовно разплащане с доставчика. По-време на банковата и финансова криза в Гърция находчиви предприемачи предложиха спасителен вариант, като инсталираха битомати, от които може да се тегли евро или друга валута.

Подобна е днешната ситуация и в Китай. Съвсем наскоро китайското правителство сериозно ограничи „изтичането“ на капитали, като наложи ограничение върху износа на валута и всякакви парични преводи в чужбина. Така се стигна до това, че един китаец милионер трябва да използва нелегални пътища, черния пазар, „мулета“ или криминални субекти, рискувайки да бъде обран при вече незаконния превод в чужбина.

С биткойн всички тези ограничения и проблеми отпадат, стига да притежавате валутата. С нея можете да платите за покупката на апартамент в Калифорния, да я обърнете в друга желана валута в Швейцария или Сингапур, да си купите мерцедес в Китай или другаде, или пък просто да разполагате с нея където и когато ви потрябва.

Размерът на покупката на биткойни с цел осъществяване на трансакция зависи от личното ви благосъстояние и поглед към бъдещето. Въпрос на лична преценка и очаквания е дали искате да пазарувате онлайн, да пътувате или да си отворите сметка в чужбина, или пък просто да разполагате с оборотни средства в ситуация, подобна на тази в Гърция и Кипър.

СПЕКУЛАТИВНА ЦЕЛ
Често обикновените хора не могат да разграничат инвестиция от спекула. Спекулата е свързана с очаквания за огромни печалби, но и с огромни рискове. В това отношение биткойн предлага феноменални възможности – валутата може да се качи 10 пъти за година или пък да се срине 10 пъти за няколко месеца. Тъй като предлагането е съвсем ограничено – до 21 милиона „монети“, а стойността на цялата валута е под 10 милиарда долара, дори малък приток на средства би довел до огромен скок. Всичко зависи от мащаба – ако един милиардер купи биткойн, това би довело до бързо удвояване на цената; ако държава като Китай обаче приеме валутата дори на 1 %, скокът би бил от порядъка на от 100 до 1 000 пъти.

Какви са спекулативните рискове?
Когато се говори за спекулативните възможности на валутата, прогнозите надхвърлят мечтите и на най-закоравелите комарджии и спекуланти по света. В същото време рисковете са огромни:
- Правителствата биха могли да забранят биткойн, подобно на златото в САЩ (1933 г.) и някои други страни;
- Правителствата могат да атакуват системата с опити да я разрушат;
- Правителствата могат да се опитат да обложат системата с непосилни данъци;
- Правителства и централни банки могат да манипулират валутата, докато я сринат – първо, купувайки огромни количества, при което цената би се покачила драстично, а след това – с бърза ликвидация, предизвикваща тотален (и почти мигновен) срив в цената и паника на пазара;
- Отделни правителства може да възприемат подобна алтернативна валута (напр. обезпечена със злато), която да измести биткойн;
- Хакери може да овладеят техники за източване на сметки;
- Възможно е да бъдат открити механизми за копиране или „фалшифициране“ на валутата;

Рисковете са буквално навсякъде и спекулантът трябва да е добре запознат с тях, преди да бъде обзет от „спекулативна треска“ и мечти за милиони.

Разумният риск
В случай че имате склонност към спекулативни сделки, добре е да знаете, че трябва да се ограничите до 3 – 5 % от общия брой на наличните инвестиционни активи. Ако например притежавате активи на обща стойност 1 милион лева, може спокойно да спекулирате с 50 000 лева, без да изпитвате особени притеснения. Дори да загубите всичките 50 000 лева, предполага се, че ще ви останат 950 000, така че да не бъдете сериозно засегнати финансово.

Ако обичате спекулата, биткойн е за вас.

ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
Инвестицията предполага, че активът е стабилен, цената не варира много, а рискът от сериозни загуби е минимален. В продължение на 3 века акциите бяха считани за твърде спекулативни и неподходящи за сериозния инвеститор. Приемливи бяха облигациите, златото, както и други реални активи като мед, цинк, желязо и жито, които имат солидно търсене и потребителска стойност. Така беше „едно време“. През последните 50 – 60 години разбиранията претърпяха кардинална промяна и днес акциите се смятат за инвестиция, а златото – за спекула.

Въпреки промените във възгледите и разбиранията, това, което остава непреходно при инвестициите, е търсенето на малък риск и стабилна цена. За съжаление, стойността на биткойн е прекалено колеблива, цената „скача“ прекалено много, а рискът е огромен, т.е. волатилността е прекомерна, за да разглеждаме биткойн като приемлива инвестиция.

Ако разгледаме обаче биткойн като част от инвестиционен портфейл, то слабата му корелация с акции и облигации, както и изключителните му защитни способности предполагат способност за уникална диверсификация (балансиране) на портфейла. Модерната теория на портфейла препоръчва малък процент злато (около 10 %). По аналогичен начин, за целите на диверсификацията, бихме могли да препоръчаме закупуването на малък процент биткойни (2 – 5 %).

От гледна точка на портфейла, ако имаме 5 основни инвестиционни класа, а именно: (1) акции, (2) облигации, (3) недвижимости, (4) стоки и (5) валути, то в един добре диверсифициран портфейл делът на всеки от тях ще съставлява 1/5 част, т.е. 20 %. От друга страна, ако разбием валутния си портфейл на 5 валути (например долар, евро, йена, франк и биткойн), всяка от тях ще съставлява между 2 и 5 % от общия валутен дял. Това, разбира се, е обща препоръка и всеки трябва да разгледа конкретно своя риск в контекста на общите си активи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Биткойн е нов социален, икономически и финансов феномен и е напълно естествено част от хората да изпитват скептицизъм, а други да проявяват желание да го разучат и изпробват. Биткойн е сложна технология, която се разбира добре от малко на брой професионалисти и изисква месеци, за да бъде овладяна.

По отношение на изброените по-горе четири причини за закупуване на биткойн, смятаме за разумно и препоръчваме да започнете с първата цел, познавателната, и да изчакате известно време. Когато сте наясно с механизма на работа и се чувствате комфортно при ползването на технологията, можете да преминете към трансакционната или друга цел. Едва след придобиването на известен опит и задълбочено разбиране на механизмите и процесите може да решите дали да спекулирате с валутата, или пък да инвестирате.

Разликите между биткойн инвестиция и спекула са съществени и зависят от намеренията ви – дали искате да инвестирате дългосрочно, или се стремите към реализиране на краткосрочна спекулативна печалба/загуба. Това ще зависи от вашите познания и умения, от времето, с което разполагате, от благосъстоянието ви, от структурата и диверсификацията на вашия портфейл, от финансовата философия, която споделяте, както и от толерантността ви към риск.

Факторите са прекалено много, рисковете също, затова е разумно да започнете с опит на дребно, а времето ще покаже кой е най-добрият начин да продължите.

Бъдете в час с актуалните тенденции и развитие на криптовалутите.

Чрез криптобюлетина на BlockChain.bg, ще бъдете винаги в час с актуалните новини и тенденции, около криптовалутите.