BlockChain.bg

Често задавани въпроси

Биткойн и блокверигата едно и също нещо ли са?
Блокверигата е неизменна част от биткойн, тя е в основата на системата. Същевременно обаче блокверигата като технологията може да се използва за много приложения, различни от децентрализираните криптовалути. В този момент хора от цял свят се опитват да създадат различни системи – от социални мрежи до разпределени имейл системи, базирани върху блокверигата.

Биткойн е мрежа, използваща технологията на блокверигата за съхранение и прехвърляне на стойност. Тя обаче е само едно приложение, изградено върху тази технология. Биткойн мрежата използва блокверигата, за да съхранява специфичен вид информация – трансакциите на биткойн единиците. Затова можем спокойно да заключим – биткойн и блокверигата не са едно и също нещо.

Какво представлява биткойн портфейлът и защо всъщност не е портфейл?
На този въпрос отделихме цял раздел в настоящата статия, за това можем да резюмираме отговора така – биткойн портфейлите държат частни ключове, но не и самите биткойни, затова те са по-скоро ключодържатели, отколкото портфейли в смисъла, в който сме свикнали да използваме думата.

Защо копаят копачите?
Този въпрос, както разбрахме, може да получи много различни отговори в зависимост от контекста. Копачите са стимулирани да участват в биткойн мрежата от заплащането, което получават за генериран блок – новоемитираните биткойни плюс таксите. От друга страна, тяхната дейност е изключително важна за правилното функциониране на мрежата – те са тези, които генерират блоковете. Чрез изразходваните изчислителни ресурси те защитават системата от манипулации и подмяна на блоковете от злонамерени участници.

Защо Сатоши Накамото не може да открадне моите биткойни?
От момента на пускането на системата в действие създателят ѝ Сатоши Накамото няма по-голям контрол върху нея от всички останали. Той е равнопоставен на всички други участници в системата. Както обяснихме, единственият начин да се изхарчат биткойни, е да притежаваш частния ключ, с който да наредиш трансакцията. Тъй като Сатоши Накамото няма достъп до частните ключове на другите участници в мрежата, той не може да изхарчи техните биткойни повече от когото и да било другиго.

Мога ли да похарча биткойните си два пъти?
Теоретично е възможно изхарчването на едни и същи биткойни два пъти от участник, който има превес в изчислителна мощ над останалите копачи. На практика обаче, както обяснихме, това е изключително трудно постижимо и същевременно нерентабилно.

Защо мога да си направя биткойн сметка без интернет връзка?
Всички валидни биткойн сметки могат да се използват във всеки един момент. Това, което е нужно на човек, за да получи контрол върху конкретна сметка, е да генерира частния ключ, чрез който да нарежда плащания от нея. Тъй като алгоритъмът за генериране на този ключ не изисква връзка със самата биткойн мрежа, всеки може да си генерира неограничено количество частни ключове на машина, несвързана с интернет. В момента, в който частният ключ е генериран, може да се изчисли коя е сметката, на която той съответства, и по тази сметка да се прехвърлят биткойни.

Защо биткойн мрежата е най-мощният компютър в света и същевременно не е?
Биткойн мрежата и по-точно копачите, който я поддържат, извършват огромен брой изчисления за валидиране на блоковете в нейната блокверига. Тези изчисления са строго специализирани – генериране на 256-битови хешове. Ако който и да било суперкомпютър бъде пуснат да се състезава с биткойн копачите в генерирането на тези хешове, то той със сигурност ще загуби. Обикновените компютри обаче са многофункционални машини, способни да заредят операционна система и да отварят интернет страници например. Биткойн копачите не могат да направят нищо подобно (те изпълняват само една-единствена операция), затова и по никакъв начин не могат да заменят обикновените компютри.

Бъдете в час с актуалните тенденции и развитие на криптовалутите.

Чрез криптобюлетина на BlockChain.bg, ще бъдете винаги в час с актуалните новини и тенденции, около криптовалутите.